แถลงการณ์สุขภาวะคนข้ามเพศ (Trans Health Manifesto)

Trans Health Manifesto

แถลงการณ์​สุขภาวะคนข้ามเพศ

Written by Edinburgh Action for Trans Health

Translated by Namkheun Collective

เขียนโดย ปฏิบัติการเอดินบะระเพื่อสุขภาวะคนข้ามเพศ

แปลโดย น้ำขึ้นคอลเลคทีฟ

คำแปล/Translation

แถลงการณ์สุขภาวะคนข้ามเพศ

คำนำ

หลังจากการกดขี่ชีวิตของข้ามเพศที่กินเวลานานหลายศตวรรษด้วยน้ำมือของรัฐ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยกระดับสงครามการบั่นทอนกำลังผ่านระบบราชการเข้าสู้ขั้นต่อไป ด้วยการตีพิมพ์รายงานการให้คำปรึกษาของ NHS [1]National Health Service (NHS) ระบบบริหารสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร จัดตั้งเมื่อปี … Continue reading เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สอบตกในทุกทาง และผลสำรวจที่รวบรวมข้อมูลได้น้อยกว่าผลสำรวจที่เราเคยเสนอไปแล้วด้วยซ้ำ เราขอเรียกร้องให้ทุกคนที่สู้เพื่อสุขภาวะของคนข้ามเพศร่วมกันต่อต้านรายงานและผลสำรวจนี้ รวมไปถึงปฏิเสธกระบวนการและผลลัพธ์ที่ปรากฏในเอกสารทั้งคู่ เราสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนรวมแบบปฏิปักษ์ผ่านการยื่นข้อเรียกร้องที่ไม่เล่นด้วยกับข้อคำถามที่รัฐต้ังขึ้น หรือไม่จำกัดตัวเองอยู่ในกรอบที่รัฐขีดไว้

เราปฏิเสธโดยสิ้นเชิงความพยายามของ NHS ที่จะจัดหมวดหมู่การล่วงละเมิด การทรมาน และการสร้างรอยแผลให้กับคนข้ามเพศโดยอ้างเรื่องสุขภาพ เราเรียกร้องความรับผิดชอบจากการใช้อำนาจโดยมิชอบทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยแค่พวกนักบำบัดจิตยกระดับที่ NHS คอยถือหางส่งเสริมให้เป็นผู้ลงมือ คุณไม่ใช่เจ้าของร่างกายของเรา คุณไม่สามารถควบคุมชีวิตเราได้ และคุณจะไม่สามารถขัดขวางให้เราไม่ได้ตามที่ต้องการได้ เราจะไม่ทนประนีประนอม

เอกสารที่มีชีวิตต่อไปนี้คือภาพฝันของพวก เราถึงอนาคตของคนข้ามเพศ เราไม่คิดหรอกว่างานที่เราทำจะมีวันเสร็จสิ้น สิ่งสำคัญอื่นๆ ย่อมจะปรากฏที่ขอบฟ้า ดังนั้นแล้ว แถลงการณ์ฉบับนี้จึงไม่ใช่ฉบับสุดท้าย หากแต่เป็นฉบับร่างที่พร้อมมีวิวัฒนาการร่วมไปกับพวกเราเอง นี่คือเสียงเพรียกร้องของพวกเรา เราจะสู้กับใครก็ตามที่ขวางทางแห่งการปลดแอกถ้วนหน้า นี่คือสงคราม และเราจะชนะ 

แถลงการณ์สุขภาวะคนข้ามเพศ

สุขภาวะคนข้ามเพศคืออธิปไตยเหนือร่างกาย เราจะเรียกร้องข้อจำเป็นต่างๆ และต้องได้ตามนั้น เราจะเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองอย่างไรก็ได้ตามใจอยาก เราจะมีฮอร์โมนและบล็อกเกอร์ และการรักษาหรือการบำบัดใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง ที่คนทุกคนเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้าและใช้บริการได้ฟรี เราจะยุติการควบคุมร่างกายของเราโดยการแพทย์ เราจะเรียกร้องความรับผิดชอบได้จากทุกคนในประวัติศาสตร์ที่มีส่วนในการทำร้ายเราในนามของ ‘การดูแลสุขภาพ’ เราจะได้เห็นการชดเชยจากอาชญากรรมนี้ และอาชญากรรมที่กระทำต่อคนอื่นในนามของเรา

เราไม่ได้ป่วยเกินไป พิการเกินไป วิตกจริตเกินไป ซึมเศร้าเกินไป วิกลจริตเกินไป คลั่งเกินไป แปลกปลอมเกินไป เด็กไป แก่ไป อ้วนไป ผอมไป หรือเควียร์มากเกินกว่าที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายและอนาคตของเราเองได้ เราต่างก็จ่ายยารักษาตัวเองกันทั้งนั้น อำนาจในการลิขิตชีวิตของเราเองจะเป็นที่ประจักษ์ เราแต่ละคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างมากกว่าที่หมอที่ไหนเคยทำได้ และเราจะร่วมสร้างชุมชนเพื่อสนับสนุนกันและกันต่อไปบนรากฐานของหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เราปฏิเสธการแบ่งแยก กาย ใจ และตัวตนออกจากกัน ความรุนแรงต่อส่วนในส่วนหนึ่งของเราก็ตามคือความรุนแรงต่อเราทั้งหมด เราเชื่อว่าอาการป่วยเรื้อรังที่ระบาดในชุมชนของเราคือผลของสงครามบั่นทอนที่เล็งเป้ามาที่เรายาวนานหลายศตวรรษ เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในสุญญากาศ และในการดูแลสุขภาพของพวกเรา เราจำเป็นที่จะต้องเยียวยาด้วยกัน เยียวยาซึ่งกันและกัน และเยียวยาโลกของเรา เราจะเยียวยาความเสียหายจากเส้นเขตพรมแดนและรัฐ จากรัฐบาลและอำนาจ จากทุนนิยมและจักรวรรดินิยม

เรามองเห็นประวัติศาสตร์ของการทดลองพันธุกรรม ตั้งแต่ค่ายกักกันของนาซี การวางระบอบแบ่งแยกเพศเป็นสองขั้วตามแบบตะวันตกในอาณานิคม ไปจนถึงการตรวจพรหมจรรย์ของผู้หญิงเอเชียใต้และผู้หญิงผิวสีคนอื่นในสหราชอาณาจักรในยุค 70 ตั้งแต่การบังคับทดลองการทำหมันและการคุมกำเนิดที่กระทำต่อผู้หญิงในเปอร์โตริโก ไปจนถึงคนผิวดำและผิวน้ำตาลหลายต่อหลายพันคนที่เสียชีวิตในวอร์ดจิตเวชของ NHS  ตั้งแต่การปฏิเสธสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของคนพิการ ไปจนถึงการปฏิเสธการเข้าถึงการทำแท้งของคนในทางเหนือของไอร์แลนด์และสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เรามองเห็นการสำแดงตัวที่ยังดำเนินต่อไปของการแพทย์คลั่งพันธุกรรม​ผ่านการปฏิเสธอธิปไตยเหนือร่างกายของคนข้ามเพศอย่างเราทุกวันนี้ ตั้งแต่การบังคับผ่าตัดในทารกที่มีภาวะเพศกำกวม [2]ผู้แปลเลือกใช้คำว่าภาวะเพศกำกวม (intersex) ตามคำศัพท์ทางการแพทย์ในภาษาไทย … Continue reading การบังคับทำหมันในบางพื้นที่ในยุโรป การควบคุมตรวจตราและการให้ข้อมูลผิดๆ เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ ไปจนถึงการตั้งด่านควบคุมการผ่าตัดและการแพทย์

การต่อสู้เพื่ออธิปไตยเหนือร่างกายของเราไม่สามารถแยกออกจากการต่อสู้เพื่อการสืบพันธุ์ที่เป็นธรรมได้ การที่เราเรียกร้องการทำอะไรกับร่างกายตัวเองตามอยากจำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันกับข้อเรียกร้องให้การทำแท้งเข้าถึงได้และฟรี กับข้อเรียกร้องให้ยกเลิกบทลงโทษงานขายบริการทางเพศ และกับข้อเรียกร้องให้คนทุกคนกำหนดชีวิตตัวเองได้ เราต่อสู้เพื่อจุดจบของเส้นเขตพรมแดน ของคุก และของสถาบันตำรวจ และเพราะเราตระหนักว่าเราไม่ได้มีชีวิตเป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม การต่อสู้เพื่อการกำหนดชีวิตของเองและสุขภาวะของเราจึงเป็นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางภูมิอากาศด้วย เราไม่ได้แยกออกจากสิ่งแวดล้อมของเรา เราไม่สามารถไปถึงสุขภาวะได้หากน้ำเป็นพิษ และผืนดินไหม้เกรียม

จะไม่มีคลินิค จะไม่มีหน่วยงาน/ฝ่ายบริหารใดๆ ทั้งนั้น เราจะทำวิจัยกันเอง เราจะทดลองกับร่างกายของเราเอง เราจะเยียวยาและเติบโตไปด้วยกัน เราจะสะสมและแบ่งปันความรู้ที่สะสมมาโดยอิสระและเข้าถึงได้ ยกเลิกคลินิก ยกเลิกจิตเวช ยกเลิกอุตสาหกรรมการแพทย์ นี่คือข้อเรียกร้องอย่างต่ำที่สุดของเรา และเราจะไม่ลดเพดานต่ำไปกว่านี้ เราเรียกร้องจุดจบของ ”การแพทย์” สายทุนนิยมและสายอาณานิคม

เราเรียกร้องให้ฮอร์โมนและบล็อคเกอร์ต่างๆ หาได้ตามร้านขายยา และมีใบจ่ายยาแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อต้องการ เราจำเป็นต้องเข้าถึงฮอร์โมนและบล็อกเกอร์ที่ปลอดภัยและฟรี ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม เราจำเป็นต้องมีโอกาสเลือกปริมาณโดสได้เอง เราจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผลของแนวทางแต่ละแนวได้ ตอนนี้เราก็ใช้ ฮอร์โมนกันแบบนี้อยู่แล้ว ฉะนั้นข้อเรียกร้องนี้เพียงต้องการบรรเทาความบรรเทาความอันตรายของการใช้เท่านั้น

การบำบัดอะไรก็ตามที่ทำได้ เราเรียกร้องให้เราสามารถใช้บริการโดยไม่ต้องนัดล่วงหน้าได้ หรือถ้าการบำบัดนั้นไม่เหมาะกับวิธีนี้ เราก็เรียกร้องให้เราสามารถรีเฟอร์ตัวเองได้ เราเรียกร้องการตรวจเลือดนิรนาม ทั้งทางไปรษณีย์และที่คลินิคต่อมไร้ท่อโดยไม่ต้องนัดล่วงหน้า โดยเราสามารถขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาที่คลินิคได้

เราเรียกร้องอิสระในการเปลี่ยนแปลงร่างกายได้โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล เราเรียกร้องให้ยุติเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการผ่าตัด ไม่ควรมีใครต้องพิสูจน์ประสบการณ์ชีวิตหรือสุขภาพของตัวเอง หรือต้องเทคฮอร์โมน เพื่อจะมีอธิปไตยเหนือร่างกายของตัวเอง เราเรียกร้องให้เราสามารถปรับแปลงการผ่าตัดเหล่านี้ ตามความจำเป็นและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคนได้ เราเรียกร้องสิทธิในการรับการผ่าตัดหลายครั้งได้ ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดเพื่อให้ร่างกายกลับคืนสภาพ ก่อนผ่าตัดครั้งก่อนหน้าด้วยหากต้องการ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลัวว่าเสียใจภายหลัง เราเรียกร้องการจัดเตรียมที่ทันท่วงทีและไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดอวัยวะเพศ การลดและเพิ่มขนาดหน้าอก การตัดมดลูก การตัดอัณฑะ การผ่าตัดหลอดลมและเส้นเสียง การศัลยกรรมหน้า การดูดไขมัน การศัลยกรรมเพิ่มลดเว้านูน การกรอผิวไมโคร การกำจัดขน การปลูกเส้นผม และกระบวนการอื่นใดก็ตามที่เป็นไปได้ ตามความประสงค์ที่เราแจ้ง 

เราเรียกร้องทรัพยากรสำหรับการกำจัดขนในทุกส่วนของร่างกาย และตัวเลือกที่จะใช้ยาชาเฉพาะที่ระหว่างกระบวนการต่างๆ นี้

เราเรียกร้องการโค้ชเสียงที่ไม่บังคับให้เราดัดเสียงโดยที่เราไม่ได้บอกว่าต้องการ แต่เป็นการโค้ชเสียงที่เคารพสำเนียงและสิทธิที่จะแสดงตัวตนของเราตามที่เราปรารถนา

เราเรียกร้องให้เราเข้าถึงการรับคำปรึกษาและการบำบัดอื่นใดก็ตามที่เราเลือก

เราเรียกร้องให้ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์และพยาบาลตามคลินิคเพศทุกคน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

เราเรียกร้องอำนาจที่จะตรวจสอบและถามหาความรับผิดชอบจากผู้ใช้อำนาจการบริหารจัดการและอำนาจทางแพทย์โดยมิชอบ เพื่อไต่สวนความไม่เป็นธรรมทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบัน

เราเรียกร้องการฝึกอบรมทางการแพทย์เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการกระบวนการและการวิจัยทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อกันและกันได้ โดยฝึกอบรมให้กับพวกเราคนไหนก็ตามที่อยากเรียนรู้ การจะพัฒนาองค์ความรู้ร่วมของเราเพื่อที่วิธีต่างๆ ในการเข้าใจร่างกายของเราจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ เราเรียกร้องให้พัฒนาคุณภาพของยาที่เราใช้และกระบวนการการแพทย์ต่างๆ ที่เราใช้บริการ ให้ลดผลข้างเคียงในระยะยาว และให้เน้นย้ำประสบการณ์และความเข้าใจที่พวกเราเองมีต่อผลที่เกิดขึ้นกับร่างกาย

เราเรียกร้องศูนย์วิจัยและห้องสมุดขององค์ความรู้ โดยคนข้ามเพศ เพื่อคนข้ามเพศ ที่เราจัดการกันเองอย่างเป็นเอกเทศและไม่มีลำดับชั้น ที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสถานะเท่าเทียมกับผู้วิจัยและตัดสินใจได้ว่าจะทำการทดลองอะไร และทดลองด้วยท่าทีอย่างไร เราเรียกร้องเงินสนับสนุนเต็มจำนวนให้กับการวิจัยหรือโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยกลุ่มคนเหล่านี้

เราเรียกร้องการศึกษาภาคบังคับในทุกระดับชั้น ที่มีคนข้ามเพศเป็นผู้กำหนดหลักสูตรและสอนทั้งหมด ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับผู้ใหญ่ เด็กข้ามเพศจำเป็นต้องเข้าใจตัวเอง โดยผ่านบริบทของร่างกาย ชีวิต และประสบการณ์ของตัวเอง เราต้องเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากมาตรา 28 ซึ่งยังมีผลต่อเด็กข้ามเพศถึงทุกวันนี้อยู่

เราเรียกร้องการชดเชยด้วยสินทรัพย์สำหรับประวัติศาสตร์ที่คนข้ามเพศถูกคุกคามมา และสำหรับคนทุกคนที่ถูกทำร้ายโดยนโยบายและหลักปฏิบัติทางการแพทย์ที่คลั่งพันธุกรรม

เราเรียกร้องให้ยุติการมีสูจิบัตรและเพศทางกฎหมาย การจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเพศควรเป็นนิรนาม และทำต่อเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินผลความเท่าเทียมเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือองค์กรใดๆ ก็ตาม ต่างไม่มีเหตุผลดีพอที่จะมีทะเบียนข้อมูลของคนข้ามเพศ สูจิบัตรไม่ได้เป็นแค่เพียงความรุนแรงต่อคนข้ามเพศ แต่ยังเป็นมือไม้ให้กับการกดขี่ของรัฐเหนือผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่ “ไร้เอกสารสิทธิ” ด้วย

เราเรียกร้องที่พักอาศัยที่มีคุณภาพดี เข้าถึงได้ และปลอดภัยสำหรับคนทุกคน และเราเรียกร้องทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับคนข้ามเพศและคนขายชอบในการจัดตั้งชุมชนและบ้านสหกรณ์เพื่อการทำสิ่งต่างๆ

เราเรียกร้องให้ปลดแอกคนข้ามเพศจากสัญญาและข้อตกลงของตำรวจ กองทัพ และรัฐบาล โดยไม่มีผลกระทบตามหลัง เราปฏิเสธระบบการแบลคเมล์ที่องค์กรและรัฐบาลใช้ โดยการ “ให้รางวัล”คนข้ามเพศที่ทำงานได้ด้วยการเบามือการทารุณให้น้อยลงหน่อย เพื่อตอบแทนการสูบรีดแรงงานไปจากเรา  เราจะไม่ปล่อยให้มีการพิงค์วอท์ช [3]แนวคิดเรื่อง Pinkwashing หมายถึงการสร้างความชอบธรรมให้กับความรุนแรง … Continue reading ความรุนแรงของทุนนิยม จักรวรรดินิยม และภาครัฐ

เราเรียกร้องให้นิรโทษ ให้ความช่วยเหลือด้วยงบสาธารณะ และมอบสิทธิที่จะพำนักโดยถาวร ให้แก่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่เป็นคนข้ามเพศ เป็นเลสเบี้ยน เกย์ และไบเซ็กชวลทุกคน ไม่มีใครผิดกฎหมาย

เราเรียกร้องให้ปล่อยตัวและอภัยโทษผู้ต้องขังข้ามเพศทุกคน

ปฏิบัติการเอดินบะระเพื่อสุขภาวะคนข้ามเพศ

 

ต้นฉบับ/Original Text

Trans Health Manifesto

INTRODUCTION

Following the centuries-long repression of trans lives at the hands of the state, the next stage in the UK government’s war of bureaucratic attrition is the recent publication of an NHS consultation that fails in every possible capacity, and a survey that gathers less data than we’ve already presented them. We call upon everyone fighting for the health of trans people to boycott this consultation & the survey, and reject its procedures & results in full. We encourage hostile participation in the form of direct submissions of demands that don’t react to the questions posed or restrict themselves to the scope imposed by the government.

We wholly reject the NHS’s attempt to codify the abuse, torment & traumatisation of trans people under the guise of ‘healthcare’. We demand accountability for the historic & present abuse of power that the NHS has encouraged glorified psychiatrists to carry out. You do not own our bodies, you cannot control our lives, and you will not prevent our needs being met. We will not tolerate compromise.
The following living document is our vision for trans futures. We do not consider that our work will ever be complete, there will always be greater things on the horizon. As such, this manifesto is not final, but an open draft which will evolve as we do. This is our call to action. We will fight anyone who stands in the way of universal liberation. This is war, and we will win.

TRANS HEALTH MANIFESTO

Trans health is bodily autonomy. We will express our needs, and they will be met. We will change our bodies however we want. We will have universally accessible and freely available hormones & blockers, surgical procedures, and any other relevant treatments and therapies. We will end the medical gatekeeping of our bodies. We will have full, historical accountability for the abuses perpetuated against us in the name of ‘healthcare’. We will see reparations for these crimes, and the crimes committed against others in our names.

We are not too ill, too disabled, too anxious, too depressed, too psychotic, too Mad, too foreign, too young, too old, too fat, too thin, too poor, or too queer to make decisions about our bodies and our futures. We are all self-medicating. Our agency will be recognised. We each labour far harder for the health of ourselves and those around us than any doctor ever has, and we will continue build supportive communities on principles of mutual aid.

We deny the separation of bodies, minds, and selves – a violence against any part of us is a violence against all of us. We believe that the epidemic of chronic conditions in our communities is a consequence of the war of attrition waged against us over centuries. We do not exist in isolation, and it is essential to our healthcare that we are all healing together, healing each other, and healing our world. We will heal the damage of borders and states, government and authority, capitalism and imperialism.

We recognise that the history of trans medicine is a history of colonial and fascist abuse. We see the history of eugenicist experimentation from Nazi concentration camps, to the colonial implentation of the West’s regime of the gender binary, to virginity tests for South Asian and other Women of Colour in the UK in the 1970s; from the sterilisation & birth control trials forced on the women of Puerto Rico, to the thousands of Black and brown people who have died on NHS psychiatric wards; from the denial of the reproductive rights of disabled people, to the denial of access to abortions to people in the North of Ireland and the Republic of Ireland, past and present. We see the continued manifestation of eugenicist medicine in the denial of our bodily autonomy as trans people today: from coercive surgeries on intersex infants, to forced sterilisation in parts of europe, policing of and misinformation regarding our sexual reproduction, to gatekeeping of surgeries and medicines.

Our fight for bodily autonomy cannot be separated from our fight for reproductive justice. The demand to do what we want with our bodies is necessarily a demand for free and accessible abortions, for the decriminalisation of sex work, and for universal self-determination. We fight for an end to borders, prisons and police. We recognise that we do not exist independently of our environment, and so our fight for self-determination and health is a fight for climate justice, too. We are not separate from our environment, health is unattainable while the water is poisoned and the land is scorched.

There will be no clinics, and no authorities. We will conduct our own research, and experiment with our own bodies. We will heal and grow together. We will accumulate knowledge and share it freely and accessibly. We demand nothing less than the total abolition of the clinic, of psychiatry, and of the medical-industrial complex. We demand an end to capitalist & colonialist “medicine”.

We demand hormones & blockers are made available over-the-counter and by free prescription upon request. We need free, universal access to safe hormones & blockers at any age, the opportunity to decide our own doses, and universally accessible information on the safety & efficacy of different regimens. We are already taking hormones in this way, so this demand is simply that the danger of doing so is effectively mitigated.

We demand that all therapies that can be are made available at drop-ins, with self-referral for any therapy or procedure for which drop-in is unsuitable.

We demand anonymous blood tests, both postal & at drop-in endocrinology clinics, where we can seek the advice of a consultant if we wish.

We demand the freedom to alter our bodies without justification. We demand an end to all surgical prerequisites – nobody should have to prove life experience,health or have to be taking hormones in order to exercise bodily autonomy. We demand that these surgeries can be highly customised to meet our individual & unique needs. We demand the right to multiple surgeries, including reversal of previous surgeries if desired, so that we do not have to fear regret. We demand the free & timely provision of genital surgeries, additive & reductive chest surgeries, hysterectomies and orchiectomies, tracheal & vocal surgeries, facial surgeries, lipoplasty, contouring & microdermabrasion, surgical hair removal & transplantation, and any other possible procedure to meet our needs as we express them.

We demand resources for hair removal anywhere on our bodies, and the option of local anesthetic during these procedures.

We demand voice coaching that does not coerce us to alter our voices in ways we do not express a need for, but respects our accents and our right to express ourselves however we desire.

We demand access to counselling & and any other therapies we choose.

We demand the revocation of medical licenses from all gender clinic doctors & nurses, past and present.

We demand the power to hold abusers of medical & administrative power accountable for historical & present injustices.

We demand medical training to enable us to safely carry out medical procedures & research for each other, for anyone of us who wants to learn. We will enhance our collective knowledge, so that the means to understand our bodies is universally accessible. We demand to improve the quality of medications we take and procedures we undergo, to reduce negative side-effects in the long term, and to highlight our own experience and understanding of their effects on our bodies.

We demand research centres & libraries of knowledge, autonomously & horizontally organised by and for trans people, in which research subjects are equal participants in deciding the experiments conducted & the manner in which those experiments are carried out. We demand full funding for any research or projects undertaken by these collectives.

We demand mandatory education, written & taught entirely by trans people, at all educational stages, from nursery to adulthood. Trans kids have a need to understand themselves, in the context of their own bodies, lives & experiences. We must repair the damage done by section 28, the legacy of which is still causing harm to today’s children.

We demand material reparations for historical abuses against trans people, and for all people hurt by eugenicist medical practices and policies.

We demand an end to birth certificates and to legal gender. Gender records should be anonymised, and only ever recorded as part of equalities monitoring. Neither government, nor any institution, has any justification for keeping a register of trans people. Birth certificates are not just a violence against trans people, they are a material to the state’s oppression of “undocumented” immigrants and asylum seekers.

We demand good quality, accessible & safe homes for all; and demand adquate resources to trans and marginalised people to establish communes & housing co-operatives to schemes and projects.

We demand that trans people are immediately freed from police, military & government contracts without repercussions. We reject the system of blackmail that corporations and governments engage in, whereby trans people who can work are “rewarded” with slightly less mistreatment in exchange for the exploitation of our labour. We will not allow pinkwashing of the violence of capitalism, imperialism and the state.

We demand amnesty, recourse to public funds and indefinite right to remain for all trans, lesbian, gay and bisexual immigrants & asylum seekers. No one is illegal.

We demand immediate release & pardon for all trans prisoners.

Edinburgh Action for Trans Health


ต้นฉบับ:

Trans Health Manifesto โดย Edinburgh Action for Trans Health

ผู้อ่านสามารถเข้าถึงต้นฉบับได้ที่:

https://edinburghath.tumblr.com/post/163521055802/trans-health-manifesto

Notes

Notes
1 National Health Service (NHS) ระบบบริหารสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร จัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)
2 ผู้แปลเลือกใช้คำว่าภาวะเพศกำกวม (intersex) ตามคำศัพท์ทางการแพทย์ในภาษาไทย อย่างไรก็ตาม คำว่า ’กำกวมมีความหมายที่เกินเลยจากคำว่า ‘intersex’ เนื่องจากแฝงไปด้วยนัยยะด้านลบหรือการตัดสินสภาพของเพศผ่านขั้วตรงข้ามแบบชายหญิง ทั้งหมดนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ตัวแถลงการณ์สุขภาวะคนข้ามเพศเองเรียกร้องให้แก้ไข หากแปลโดยไม่อิงกับศัพท์ทางการแพทย์ ผู้เขียนจะเลือกแปลคำนี้ว่า ภาวะระหว่างเพศขั้วตรงข้าม
3 แนวคิดเรื่อง Pinkwashing หมายถึงการสร้างความชอบธรรมให้กับความรุนแรง ด้วยการอ้างเรื่องการส่งเสริมหรือปกป้องสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+